Thông tin tài khoản ngân hàng

 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank - Chi nhánh Đông Anh)
 • Chủ TK: Đồng Thị Thùy Linh
 • Số TK: 711A73774333

 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
 • Chủ TK: Đồng Quang Chính
 • Số TK:101161528

 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Chủ TK: Đồng Quang Chính
 • Số TK: 13301014629431

 • Ngân hàng Agribank (Agribank - chi nhánh Sóc Sơn - Hà Nội )
 • Chủ TK: Đảo thị Thơm
 • Số TK: 3160205475347